> ΄Ενταξη των απαιτήσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο νόμο 3869/2010

Με μια τολμηρή απόφασή του το Ειρηνοδικείο Καλύμνου  εντάσσει στο νόμο 3869/2010 και τις οφειλές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ανοίγει το δρόμο για παρόμοιες τέτοιες αποφάσεις.

Tο κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:


Απόφαση Ειρηνοδικείου Καλύμνου

Επίσης:

Απόφαση Ειρηνοδικείου Ειρηνοδικείο Νέων Μουδανιών

Απόφαση Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης