> Καταχρηστικές ενέργειες συγκεκριμένων Τραπεζών-Αντιμετώπιση

Προκαλούν ορισμένες Τράπεζες με τις καταχρηστικές πρακτικές τους, που καθημερινά εφαρμόζουν, προκειμένου να αιφνιδιάσουν το δανειολήπτη εκεί που δεν το περιμένει και να εγγράψουν προσημείωση σε κάποιο ακίνητό του ή να του κατάσχουν το αυτοκίνητό του.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρω ένα περιστατικό που συνέβη σε πελάτη μας προ μηνός, ο οποίος είχε προσφύγει στο Ειρηνοδικείο Ιλίου μέσω του γραφείου μας, προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές του από το ν. 3869/2010, η υπόθεσή του μάλιστα συζητήθηκε τον Οκτώβριο του 2012. Στην εκδίκαση της υπόθεσής του είχαν παρευρεθεί όλες οι πιστώτριες τράπεζες, μεταξύ των οποίων και η «ΧΧΧ Τράπεζα A.E». Και ενώ η υπόθεση συζητήθηκε και αναμέναμε να εκδοθεί οριστική απόφαση για τη ρύθμιση των χρεών του, αίφνης, τον Ιανουάριο του 2013 η « ΧΧΧ Τράπεζα Α.Ε» ( η οποία σημειωτέον, δεν είναι η πρώτη φορά που μετέρχεται τέτοιες πρακτικές) , του κοινοποίησε Διαταγή πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση , δηλαδή τίτλο εκτελεστό, με τον οποίο μπορούσε να εγγράψει προσημείωση και να κατασχέσει το αυτοκίνητό του και άλλα περιουσιακά του στοιχεία.

Επειδή όμως με την αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη είχαμε ζητήσει αφενός να μην εκποιηθεί το αυτοκίνητο του πελάτη μας, το οποίο αποτελούσε το μοναδικό μέσον μετακίνησης της οικογενείας και αφετέρου να μην εκποιηθούν τα αγροτεμάχιά του, είμαστε δε βέβαιοι ότι η αίτησή μας θα ευδοκιμήσει, άρα θα ήταν κρίμα και όχι νόμιμο με αυτή την καταχρηστική ενέργεια η « ΧΧΧ Τράπεζα Α.Ε» να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες στο μεσοδιάστημα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, προσφύγαμε εκ νέου στο Ειρηνοδικείο Ιλίου, ζητώντας την προστασία του πελάτη μας, με τις εξής ενέργειες: Κατατέθηκε αφενός μια ανακοπή, προκειμένου να κηρυχθεί άκυρη και ανίσχυρη η διαταγή πληρωμής και αφετέρου μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με προσωρινή διαταγή, η οποία, εκδικάστηκε δέκα (10) ημέρες αργότερα.

Κατά την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής, ο Ειρηνοδίκης εξέτασε την υπόθεση και αφού διεπίστωσε ότι η αίτηση θα ευδοκιμούσε, μας χορήγησε την προσωρινή διαταγή και διέταξε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου έως την έκδοση απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων που θα δικαστούν τον Απρίλιο του 2013, η οποία, αν γίνει δεκτή, που σίγουρα θα γίνει, θα αναστείλει τα καταδιωκτικά μέτρα μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής μας.