> Προστασία της περιουσίας μέχρι την έκδοση απόφασης από το Ειρηνιδικείο - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Η κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο δεν αναστέλλει τα καταδιωκτικά μέτρα κατά του οφειλέτη, ο οποίος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή πλειστηριασμού της περιουσίας του στο μεσοδιάστημα , από την κατάθεση δηλ. της αίτησής του, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επ΄ αυτής.

Λόγω των χιλιάδων αιτήσεων που καθημερινά κατατίθενται στα Ειρηνοδικεία όλης της χώρας, δίνονται πλέον πολύ μακρινές ημερομηνίες δικασίμων για τη συζήτηση των αιτήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Ειρηνοδικεία Κρωπίας , Καλλιθέας, Περιστερίου και Πειραιώς, που δίνουν ημερομηνίες δικασίμων το 2020, δηλ. μετά από επτά (7) χρόνια από σήμερα, χρονικό διάστημα κατά το οποίο η περιουσία των δανειοληπτών παραμένει «ξεκρέμαστη» και απροστάτευτη από τη ρευστοποίηση.

Με τη διαδικασία πλέον της «προσωρινής διαταγής», η οποία είχε θεσμοθετηθεί ήδη από το καλοκαίρι του 2011 με το άρθρο 85 του νόμου 3996/2011(ΦΕΚ Α΄170), άρχισε όμως να εφαρμόζεται από τα Ειρηνοδικεία λίγους μήνες αργότερα, και πλέον εφαρμόζεται ευρύτατα, το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, μπορεί, μετά την κατάθεση της αίτησης για την ένταξη του δανειολήπτη στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3869/2010 και εφόσον το ζητήσει ο δανειολήπτης, αφού εξετάσει την υπόθεση σε ειδική ακροαματική διαδικασία και πιθανολογήσει ότι η αίτηση του δανειολήπτη θα γίνει δεκτή, να εκδόσει προσωρινή διαταγή, με την οποία να απαγορεύει, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, οποιοδήποτε καταδιωκτικό μέτρο κατά της περιουσίας του δανειολήπτη.

Το τελευταίο διάστημα πολλά Ειρηνοδικεία χορηγούν την «Προσωρινή Διαταγή», υπό τον όρο καταβολής εκ μέρους του δανειολήπτη κάποιου μηνιαίου ποσού στις Τράπεζες μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.