> Θετικές αποφάσεις και στη Θεσσαλονίκη


Και από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης  έχουν εκδοθεί ήδη αρκετές αποφάσεις υπέρ  των δανειοληπτών, οι οποίες τους απαλλάσσουν από μεγάλο μέρος των χρεών τους.
  • Η απόφαση που εξέδωσε το ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης για  την περίπτωση της 63χρονης , αφορούσε χρέος ύψους 202.107,50 που είχε συσσωρευτεί από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια τα οποία πήρε από οκτώ τράπεζες. Το δικαστήριο έκρινε πως η γυναίκα με τον μηνιαίο μισθό των 1.850 ευρώ δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις δόσεις που απαιτούν οι τράπεζες. Καθόρισε ότι έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 750 ευρώ, για τέσσερα χρόνια, δίδοντας συνολικά στις τράπεζες το ποσό των 36.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο χρέος διαγράφεται.


- Το ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης δικαίωσε επίσης ζευγάρι με δύο παιδιά, που είχε χρέη σε πέντε τράπεζες ύψους 147.842,74 ευρώ από τη λήψη στεγαστικού και καταναλωτικών δανείων αλλά και πιστωτικών καρτών. Παρότι το οικογενειακό εισόδημα την ημέρα που κατατέθηκε η αίτηση ήταν 2.700 ευρώ, το δικαστήριο δέχτηκε τη μείωσή του, καθώς ο σύζυγος κατέθεσε παραστατικά, σύμφωνα με τα οποία μειώθηκαν οι ημέρες εργασίας του. Έτσι μείωσε το συνολικό χρέος του ζευγαριού στο ποσό των 83.501 ευρώ, διαχωρίζοντας όμως τις καταβολές. Το ζευγάρι υποχρεούται για τα πρώτα τέσσερα χρόνια να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 500 ευρώ σε όλες τις τράπεζες και τέσσερα χρόνια μετά, από τον Σεπτέμβριο του 2015, θα αρχίσει την καταβολή δόσεων ύψους 291,67 μηνιαίως και για 17 χρόνια, για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας του.

  • Πρώην επιπλοποιός από την Πολίχνη, ο οποίος σταμάτησε να εργάζεται για λόγους υγείας, λαμβάνοντας αναπηρική σύνταξη ύψους 436,11 ευρώ, με απόφαση του ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης είδε να μειώνεται το χρέος του στο μισό. Το τελικό ποσό καλείται να το καταβάλλει σε 14 χρόνια, καθώς περιλαμβάνονται και οι εγγυήσεις για το σπίτι που χρησιμοποιεί ως πρώτη κατοικία.
    Συγκεκριμένα, ο 60χρονος προσέφυγε στις τρεις τράπεζες, στις οποίες είχε συνολικά χρέη 55.950,97 ευρώ από τη λήψη στεγαστικού, καταναλωτικού δανείου και πιστωτικών καρτών. Παρότι ζήτησε εξωδικαστικό συμβιβασμό, του πρότειναν την εξόφληση σε 188 δόσεις, με βάση το επιτόκιο της αγοράς, που το προσδιόρισαν στο 7%. Ο συνταξιούχος αρνήθηκε και προσέφυγε, κάνοντας χρήση του νόμου περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών, στο δικαστήριο. Το ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με την 5105/11 απόφασή του έκρινε πως ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει μόνον το ποσό των 150 ευρώ, με βάση τη σύνταξη αναπηρίας που παίρνει, αφού η 58χρονη σύζυγός του είναι αδύνατον να εργαστεί, λόγω της έλλειψης θέσεων την περίοδο αυτή.
    Συγκεκριμένα, καθόρισε το ποσό της μηνιαίας δόσης των 150 ευρώ για τα τέσσερα πρώτα χρόνια, προκειμένου να εξοφληθεί ποσό της τάξης των 7.200 ευρώ προς τις τράπεζες. Καθόρισε επίσης ότι μετά την παρέλευση τριετίας πρέπει να καταβάλλει στις τράπεζες για δέκα χρόνια το ίδιο ποσό μηνιαίως, για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας του. Το δικαστήριο υπολόγισε το ποσό αυτό με βάση το 85% της αντικειμενικής του αξίας, αλλά μείωσε το ποσό διάσωσης από 30.000 ευρώ σε 18.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του δανειολήπτη, την οικονομική του κατάσταση και την επιφύλαξη μεταβολής των εισοδημάτων του. «Η αποπληρωμή του ποσού διάσωσης του ακινήτου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας», τονίζεται στην απόφαση. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, οι τράπεζες υπέβαλαν στο ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης ένσταση ανειλικρινούς δήλωσης του 60χρονου συνταξιούχου, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις που κατέθεσε, το ποσό της σύνταξής του ήταν σχεδόν διπλάσιο. Το δικαστήριο όμως απέρριψε την ένσταση, αφού διαπιστώθηκε πως η αυξημένη φορολογική δήλωση οφειλόταν στην καταβολή αναδρομικών χρημάτων από τη σύνταξή του.


-  Σχεδόν στο μισό των χρεών μείωσε με απόφασή του ειρηνοδικείο και το ποσό των 111.764,52 ευρώ που όφειλε ομογενής, η οποία είχε λάβει από την ίδια τράπεζα τρία στεγαστικά δάνεια, όλα όμως για την κάλυψη της αγοράς ενός σπιτιού, και μία πιστωτική κάρτα. Το δικαστήριο έκρινε ότι το μηνιαίο εισόδημα της γυναίκας, που είναι διαζευγμένη και ανέρχεται στα 854 ευρώ, αφού εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε δημοτικό παιδικό σταθμό, δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων της τράπεζας και τη διαβίωσή της. «Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών ανέρχεται σε 650 ευρώ», κρίνει με την 5029/11 απόφασή του το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης.
Με το σκεπτικό αυτό το δικαστήριο όρισε μηνιαία δόση ύψους 200 ευρώ για τέσσερα χρόνια, ενώ όρισε δόση 212,5 ευρώ, για τη διάσωση του σπιτιού της, σε συνολικό ποσό 51.000 ευρώ. Η καταβολή των δόσεων διάσωσης θα αρχίσει μετά το πέρας της τετραετίας, το δικαστήριο τη χαρακτηρίζει «περίοδο χάριτος» και θα διαρκέσει 20 χρόνια.


Ειδική εξαίρεση για εμπορική δραστηριότητα :


Παρότι ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά εξαιρεί τους εμπόρους από την υπαγωγή τους στο ευνοημένο νομικό καθεστώς, το ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με απόφασή του χαρακτήρισε ιδιοκτήτρια συνεργείου καθαρισμού ότι δεν είναι έμπορος, παρότι καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΕΒΕ, και δέχτηκε τη μείωση των οφειλών της από 158.000 ευρώ σε 84.000, τα οποία όμως θα εξοφληθούν σε διάστημα 19 χρόνων συνολικά. Το δικαστήριο αποφάνθηκε στη σχετική ένσταση που κατέθεσαν οι δύο τράπεζες, στις οποίες όφειλε χρήματα από στεγαστικό, καταναλωτικά, ανοιχτό δάνειο και πιστωτικές κάρτες. «Διατηρεί ατομική επιχείρηση υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων, χωρίς να διατηρεί για τον σκοπό αυτό κατάστημα και χωρίς να χρησιμοποιεί βοηθητικό προσωπικό», επισημαίνεται στην απόφαση 5074/11 και εξηγείται πως «δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, κι έτσι μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3869/10».
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η 33χρονη γυναίκα κερδίζει από την εργασία της και τη μίσθωση του σπιτιού της το ποσό των 1.160 ευρώ. Το δικαστήριο έκρινε ότι χρειάζεται για τη διαβίωσή της μηνιαίως 750 ευρώ, από τα οποία τα 214,04 για τις ασφαλιστικές εισφορές του ΤΕΒΕ. Με την απόφαση, η 33χρονη θα κληθεί να καταβάλλει για τα επόμενα 4 χρόνια 16.704 ευρώ, με μηνιαία δόση 410 ευρώ και στις δύο τράπεζες, ενώ από το 2015 καλείται να καταβάλει δόση 377,78 τον μήνα για τη διάσωση του σπιτιού της για διάστημα 15 χρόνων.
-  Αντίθετα, με άλλη απόφαση του ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα την 5106/11, απέρριψε την αίτηση γυναίκας εμπόρου που διατηρούσε επιχείρηση στην Ευκαρπία, ακόμη και μετά την αίτησή της για υπαγωγή στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το δικαστήριο την αντιμετώπισε ως έμπορο και έκρινε ότι πρέπει να απορριφτεί η αίτησή της.