> Ειρηνοδικείο Κρωπίας 28/02/13


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Δέχεται αίτημα προσωρινής διαταγής, όπως αιτείται, υπό τον όρο καταβολής στην δ΄ καθής 100€ μηνιαίως, στην ε΄ καθής  200€ μηνιαίως και 170€ μηνιαίως στην κβ΄(12η) καθής (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ)  από 1/5/2013 μέχρις εκδόσεως αποφάσεως  επί της αιτήσεως .

28/2/2013

Η  Ειρηνοδίκης