Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

    Αν  έχετε περιέλθει σε  αδυναμία να αποπληρώσετε τις χρηματικές σας οφειλές που προέρχονται από κάρτες, στεγαστικά, επισκευαστικά ή καταναλωτικά δάνεια και δεν είστε έμπορος, μπορείτε να υπαχθείτε στο Νόμο 3869/2010 περί ρύθμισης των  οφειλών υπερχρεωμένων  φυσικών προσώπων.

    Σύμφωνα με το Νόμο αυτό, έχετε  το δικαίωμα να υποβάλετε  σε  πρώτο στάδιο αίτηση για εξωδικαστικό  συμβιβασμό με τα πιστωτικά ιδρύματα και σε περίπτωση αποτυχίας αυτού του συμβιβασμού να προσφύγετε σε δεύτερο στάδιο  στα αρμόδια δικαστήρια για τη ρύθμιση των χρεών σας.    Στα πλαίσια αυτά, το Γραφείο μας, στελεχωμένο με έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες και συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ν. 3869/2010, αναλαμβάνει υπεύθυνα:


  • Την ενημέρωσή σας για το νόμο και τις  σχετικές διαδικασίες
  • Τη μελέτη, σύνταξη και κατάθεση της αίτησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό του άρθρου 2 παρ. 1 Ν.3869/2010, προκειμένου να ρυθμιστούν εξωδικαστικά όλες οι οφειλές σας
  • Την τραπεζική διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση, ώστε να επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού
  • Την νομική σας κάλυψη σε περίπτωση προσφυγής σας στα δικαστήρια, για ρύθμιση της οφειλής σας και απαλλαγή από το υπόλοιπο αυτής
  • Την προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων  μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης

Ċ
N.3869.pdf
(620k)
Dimitra Vervitsioti,
24 Φεβ 2011, 4:42 π.μ.
Ċ
Dimitra Vervitsioti,
20 Σεπ 2012, 6:05 π.μ.