τομείς δραστηριότητας

To γραφείο μας εξειδικεύεται στους παρακάτω κλάδους δικαίου

Αστικό Δίκαιο

  • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
  • Μισθώσεις
  • Ακίνητη Περιουσία (νομική συνδρομή σε θέματα διαχείρισης ακινήτων,  έλεγχος τίτλων ακινήτων, συμβάσεις για αγοραπωλησίες ακινήτων, μισθωτικές συμβάσεις)
  • Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγια, διατροφή, επιμέλεια τέκνων)
  • Κληρονομικό Δίκαιο
  • Εμπράγματο Δίκαιο (κυριότητα, νομή κινητών και ακινήτων)

Εμπορικό Δίκαιο

  • Εμπορικά σήματα - διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • Σύσταση, τροποποίηση, λύση εταιριών

Διοικητικό Δίκαιο

  • Ακυρωτικές Υποθέσεις
  • Διοικητικές Διαφορές Ουσίας (προσφυγές, αγωγές)